دیتیل اجرایی نمای فایبر سمنت برد 

بازدیدها: 1403

دیتیل اجرایی نمای خشک فایبر سمنت برد (صفحات سیمانی الیاف دار )

۱-  زیر سازی فلزی

اجرای المانهای عمودی ( وال پست ) از قوطی 80×40 به جهت اینکه در اغلب پروژه های ساختمانی دیوارهای پیرامونی از مصالح سبک ساخته می شوند و تنها نقاط اتصال سازه ی نما پودر های طبقات می باشد ، جهت تامین اتصال المانهای افقی در سرتاسر نما از وال پست  استفاده می شود و چون بار تمام نما به این سازه منتقل می گردد ، از قوطی 80×40 میلیمتر استفاده می گردد . واحد فنی گروه مهندسی نمای برتر با مراجعه و بازدید از پروژه از المانهای خاص برای هر پروژه استفاده میکنند .

بعد از اجرای المانهای عمودی زیرسازی
اجرای المانهای افقی ( کمر کش ) از قوطی 40×40 به جهت اینکه پروفیل های گالوانیزه ی M  و V  به صورت عمودی اجرا می شوند بایستی المان افقی از قوطی 40×40 میلیمتر به فواصل عمودی حداکثر 150 سانتی متر بر روی وال پست ها اجرا گردد . لازم به ذکر است که اجرا ی کمر کش افقی به صورت رو گذر میباشد و دراز و گونیا بودن آن به تراز بودن زیر سازی سازه M وV کمک خواهد نمود .
عکس زیر نحوه اتصال کمرکش هارا نشان میدهد .

۲. زیر سازی گالوانیزه

بعد از تکمیل شدن زیر سازی آهنی و تکمیل جوشکاری و تائیدیه واحد کنترل کیفیت (Q. C) گروه مهندسی نمای برتر به اجرای پروفیل های گالوانیزه میرسیم .
پروفیل گالوانیزه  M  : این پروفیل  از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و برای کنترل تغییرات ابعادی پنل های سیمانی که بر اثر تغییرات دما و رطوبت پدید می آیند ، استفاده می گردد. این پروفیل در محل اتصال دو پنل سمنت برد در کنار هم استفاده میگردد . در صورت استفاده از این پروفیل ، درز بین پنل های سیمانی به صورت نمایان باقی خواهد ماند که برای پوشش این درز ، می توان از پروفیل گالوانیزهA استفاده نمود. این پروفیل از قسمت وسط و تنها با یک پیچ به زیر سازی فلزی متصل میگردد .

پروفیل گالوانیزه V  : این پروفیل  از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه M در زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار و سایدینگ استفاده می­شود. با توجه به اینکه قیمت این سازه به طور چشمگیری از پروفیلM کمتر است ، استفاده از این پروفیل موجب کاهش هزینه زیرسازی خواهد شد. این پروفیل از دو طرف توسط دو پیچ به زیر سازی فلزی متصل میگردد .